Home Onderwerpen Zoek Over ons Doneer Contact

Buitenissige en anonieme flitsseks

— De werkelijke gevolgen van een virtuele zwendel—

dr. Albert Benschop
Universiteit van Amsterdam

Virtueel geïnitieerde seks met vreemden
Dogging: buitenissige buitenseks
Toothing: uitnodiging voor de dans
    Referenties
Verwante teksten
Index NetLiefde en CyberSeks: De toekomst van het virtuele vrijen
Index Flitsmeute: Happening voor internetters
Index Chatroulette: videochatten met wildvreemden
Index Uitwaaierende vriendenkringen: De magie van sociale netwerken
Index Peer-to-peer: Netwerken van onbekende vrienden

Virtueel geïnitieerde seks met vreemden

Internet is een virtuele ruimte van sociale nabijheid en van persoonlijke intimiteit. Mensen kunnen elkaar online ontmoeten, ze kunnen elkaar opwinden en hun erotische fantasiën uitleven. Cyberseks is per definitie ‘slechts’ virtuele seks waarin lichaamsdelen elkaar niet direct fysieke raken. Het veeleer een vorm van geïmagineerde seks die weliswaar —net als masturbatiefantasiën— daadwerkelijke gevolgen heeft voor het voor de ervaring van het eigen lichaam (opwinding & ontspanning), maar geen directe repercussies voor het lokale sociale leven. De patronen van deze fantasiegeladen en interactieve vormen van intimiteit en erotiek zijn uitvoerig geanalyseerd in NetLiefde en CyberSeks. Cyberseks is het gebruik van met het internet verbonden computers, tablets en smart phones om seksuele fantasieën uit te leven en seksuele rollen te spelen terwijl men online verbonden is met een of meerdere andere personen.

Cyberseks is een vorm van onlichamelijke intimiteit waarbij intieme en erotische ervaringen en betekenissen worden uitgewisseld. Vaak gebeurt dat louter tekstueel, maar steeds meer worden erotische online interacties verrijkt met beeld en geluid — en met steeds geavanceerder haptische technologieën van de cyberdildonica. Omdat de belangrijkste voedingsbron van cyberseks de fantasie is, zouden we het ook fantasieseks kunnen noemen. Het gebrek aan direct lichamelijk en ongemedieerd zintuiglijk contact wordt gecompenseerd door de fantasie: het voorstellingsvermogen vult in wat onze ogen niet zien, ogen niet horen, neuzen niet ruiken, tongen niet proeven en handen niet voelen.

Toch blijft het verlangen naar echte lichamelijke seks broeien. Dit verlangen stimuleert mensen om intieme kansen die zich online voordoen om te zetten in ‘echte’ contacten, die directe (niet-gemedieerde) interacties tussen gevoelige natuurlijke personenk mogelijk maken in een lokale contekst. Die kansen zijn legio, en worden steeds meer mogelijkheden ontdekt en beproefd. Elke nieuwe internettechnologie —van e-mail, websites en nieuwsgroepen, via chatten en instant messaging tot aan de sociale media en de chatroulette— wordt door gebruikers onmiddellijk uitgetest op hun vermogen om intieme en lichamelijk persoonlijke contacten tot stand te brengen of te onderhouden.

Internet biedt diverse nieuwe mogelijkheden om snel en efficiënt contact te krijgen met mensen die gewaagde intiem-seksuele relaties willen aangaan. Hun virtuele dans van erotisch verlangen streeft naar realisering in een bevredigende praktijk. Internet leent zich daarvoor — en biedt ruimte voor nieuwe experimenten waarvan de praktijken verleidelijk fascinerend en de uitkomsten tegenstrijdig en omstreden zijn.

Nieuwe technologieën waren altijd al een impuls voor de verrijking de meest uiteenlopende —‘normale’ en ‘abnormale’— seksuele verlangens. Mensen gebruiken internet:

Mensen gebruiken het internet dus om hun lokale intieme contacten en ervaringen virtueel te verlengen en te verrijken. Maar via internet en mobiele communicatiesystemen geven mensen ook een nieuwe impuls aan hun lokale en fysieke seksuele contacten. Hoe doen zij dat?

Index Dogging: buitenissige buitenseks

‘Normale’ seks wordt intiem bedreven (niet in het openbaar), tussen mensen die elkaar relatief goed kennen en liefst in de beschutting van een slaapkamer. ‘Buitenissige‘ seks wordt publiekelijk bedreven en speelt zich af tussen mensen of paren die elkaar niet of nauwelijks kennen. In buitenissige of kinky seks wordt exhibitionisme gecombineerd met voyeurisme. Dat gebeurde altijd al in de vorm van partnerruil, paren- en groepsseks (swinging, cruising).

Walkin' the dog In Engeland werd een nieuwe dimensie toegevoegd aan het repertoire van buitenissige seks, die bekend staat onder de naam «dogging». Het is een nieuwe seksuele praktijk die ontstaan is uit een fusie tussen internettechnologie en buitenissige buitenseks. Via internet en de methodiek van flitsmeutes wordt op exhibitionistische wijze seks met onbekende partners in gang gezet. Via internet worden grotere of kleinere groepen uitgenodigd om te kijken naar exhibitionisten die elkaar op internet hebben ontmoet en op een afgesproken (semi-)publieke plaats seks bedrijven. Soms kunnen uitgenodigde toeschouwers ook zelf aan de handelingen deelnemen. Het motto is normatief scherp geformuleerd: “Thou shalt look with thine eyes, not with thine hands, until invited.”

What is dogging?
“The term dogging refers to either having or observing exhibitionist sex in a public or semi-public place, usually outdoors. Sometimes the voyeurs join in on the sex, usually they just watch from nearby.” [Dogging Central].
Volgens de Dogging Faq is dogging een brede term die slaat op alle seksuele activiteiten die buitenshuis kunnen plaatsvinden. Vanaf een show vanuit je eigen auto op een parkeerterrein tot een gangbang op een picknicktafel in een openbaar park.

Dogging is vooral populair bij heteroseksuele paren, alleenstaande mannen en vrouwen van alle leeftijden, inkomensgroepen en achtergronden. Hoewel dogging ook wordt bedreven door vrouwen die ervan houden aandacht te trekken en mensen uit te nodigen om mee te doen, is het niet verbazingwekkend dat dogging meer mannen aantrekt dan vrouwen.

“Walkin’ the dog, just a-walkin’ her dog. If you don’t know how to do it, I’ll show you how to walk the dog”
[Rufus Thomas, 1964].
Eens een hond...
Over de oorsprong van de term dogging doen diverse interpretaties de ronde. In de vroege jaren zeventig werd de term dogging gebruikt voor mannen die gluren naar paren die buitenshuis seks bedrijven. Het Engelse werkwoord dog betekent (achter)volgen, schaduwen, op de voet volgen. Aan dogging kleeft echter ook de voyeuristische betekenis van ongegeneerde of onbeschaamde buitenseks, ‘seks op z’n hondjes’. Tenslotte refereert de term aan het uitlaten van de hond als excuus voor echtgenoten om ’s avonds afwezig te zijn. “Schat, ik ga even de hond uitlaten...”. En wie onverhoeds gestoord wordt in zijn buitenseks veegt rustig het gras van zijn knieën en zegt met grote overtuiging: “Ik was net bezig de hond uit te laten....” De exhibitionisten en voyeurs die hebben ontdekt dat buitenseks in nette parken voor hen aantrekkelijk is, zijn niet bezig om hun hond uit te laten. Zij bezondigen zich hoogstens aan seksuele praktijken die als ‘honds’ worden omschreven, omdat het om seks pur sang gaat, om louter lustvolle of ‘geile’ ervaringen.

De happenings van de doggers worden georganiseerd via diverse websites en discussiefora. Een van de vele dogging groepen van Yahoo telde in mei 2004 al 22.000 leden. Er worden foto’s uitgewisseld en ontmoetingen geregeld via e-mail en mobiele telefoon. Er werden transatlantische videolinks opgebouwd voor virtueel dogging (met video en cameratelefoons). Via mobieltjes en tekstberichten worden afspraken gemaakt over ontmoetingsplaats en de aard van de seance en de herkenningstekens. Steeds vaker worden camera’s en videotelefoons gebruikt om vast te leggen wat er gebeurt. De buitenissige seks wordt meestal bedreven in auto’s en parken, liefdeslaantjes en parkeerterreinen van supermarkten.

Aan succes ten onder?
Buitenissige buitenseks dreigt in Engeland het slachtoffer van zijn eigen succes te worden. Veel van de populaire locaties worden inmiddels door de politie in de gaten gehouden of door gemeentes gesloten. Bij de ingang van veel gebruikte locaties worden politieauto's geplaatst. In reactie hierop zijn de doggers selectiever geworden in wie zij uitnodigen en wachten zij tot het laatste moment om de uiteindelijke locatie van de show bekend te maken.
In Engeland heeft het verschijnsel dogging zich in snel tempo verspreid. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de bekende paradox van een ‘puriteinse’ samenleving die aan de oppervlakte zo koel lijkt, maar daaronder bezeten is van seks. Richard Byrne (Harper Adams University College in Engeland) heeft onderzoek gedaan naar publieke seksomgevingen in parken. Naar schatting 60% van de Engelse country parks worden voor dogging gebruikt. Het gevolg daarvan was wel dat het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) het laatste jaar aanzienlijk is toegenomen. De moderne technologie heeft tot een toename van het aantal doggers geleid. Sommige doggers hebben gemiddeld een keer onveilige seks per dag. Gezondheidsorganisaties besloten daarop berichten te plaatsen op doggingsites met een waarschuwing voor de risico's van onveilige seks [BBC, 18,9.2003].

Dogging waS in Engeland al een aantal jaren zeer populair bij pioniers. Het werd ‘mainstream’ toen in maart 2004 Stan Collymore, een van Engelands meest beroemde rugby spelers, toegaf dat hij diverse dogging bijeenkomsten had bezocht [Sky, 2.3.04; BBC, 5.3.2004; SUN, 28.7.07]. In diezelfde maand brachten de Urockers een single uit waarop de lof op het doggen wordt bezongen, inclusief een begeleidende sexy video. Het muzikale trio omschrijft zichzelf als “een op het internet geboren collectief van seksuele anarchisten dat is groot gebracht met de vrijheid van communicatie.” De tekst van het lied spreekt voor zich: “Sex in public feels so right. Honk your horn. It’s a dogger’s delight.”

De leden van de groep hebben elkaar tijdens een ‘dogging meet’ ontmoet. Het trio bestaat uit professionele muzikanten, inclusief een nationaal bekende DJ en een bekende producent die met Kylie Minoque en Robert Plant gewerkt heeft.

Het doggen begon zich ook in andere landen te verspreiden. Via internet worden overal pogingen in het werk gesteld om voyeuristische openluchtseks te organiseren in openbare ruimtes. Kern van de oorspronkelijke flitsmeutes was dat de via internet en mobiele telefoons gecoördineerde deelnemers plotseling opdoken in een publieke ruimte om de daar aanwezige voorbijgangers te verbijsteren met een onverwachte act. Die acts waren eerder vreemd en opmerkelijk dan schokkerend of provocerend. Bij het doggen is dat anders. Er is geen willekeurig publiek dat plotseling met buitenseks geconfronteerd wordt en dat op zo’n provocatie ongetwijfeld geschokt, beledigd of walgend zou reageren. Voor het doggen wordt weliswaar gebruik gemaakt van openbare ruimtes, maar zowel de acteurs en alle toeschouwers zijn van tevoren op de hoogte van wat er wordt geënsceneerd. Er zijn dus geen toevallige toeschouwers die zich verrast of geschokt kunnen voelen.

Juridisch gezien bevindt het doggen zich ergens in de grijze zone. De doggers plegen geen delict, tenzij iemand uit het publiek daarover een klacht indient bij de politie en voor de rechter aannemelijk kan maken dat dit ‘anti-sociale gedrag’ ook illegaal is in de zin van de wet. Autoriteiten zouden er verstandig aan doen om niet mee te werken aan de criminalisering van ‘openluchtseks in een openbare ruimte’, zolang de gebeurtenis voldoende geïsoleerd is tegen toevallige of ongewenste getuigen. Exhibitionisme en voyeurisme waar niemand anders last van heeft, is geen misdrijf.

Toch kleven er ook gevaren aan het doggen. Naast het eerder genoemde risico van seksueel overdraagbare ziektes (die door veilig vrijen voorkomen kunnen worden) is er het risico dat mensen slachtoffer worden van fysiek geweld, berovingen en afpersing (zoals het geval was bij de voetballer Collymore, die tenslotte het slachtoffer werd van de roddelpers, de ‘tabloid sting’).

Index Toothing: uitnodiging voor de dans

Er bestaat in Nederland nog geen goede naam voor, maar het fenomeen grijpt snel om zich heen. In het Engels heet het toothing en vrij vertaald gaat het om een ‘vluggertje’ dat via bluetooth technologie georganiseerd wordt. Het is een technologisch gefaciliteerd vluggertje, ik noem het flitsseks: wildvreemden die anonieme seksafspraken maken via hun computer of via draadloze verbindingen met hun laptop, mobiele telefoon of tablet.

De bluetooth-technologie stelt deze apparaten in staat om op korte afstand boodschappen met elkaar uit te wisselen. Apparaten die met deze technologie zijn uitgerust, kunnen automatisch contact zoeken met een ander apparaat in hun nabije omgeving. Mensen die op een bepaald moment in elkaars nabijheid verkeren, kunnen zonder specifieke adressering berichten naar elkaar sturen. Bij bezitters van een bluetooth-gsm stond dit verschijnsel al langer bekend als blue-jacking. Toothing gaat nog een stap verder: een in aanvang anoniem contact met vreemden wordt omgezet in een intiem, lichamelijk contact.

Bluetooth
Toothing maakt gebruik van de mogelijkheden van Bluetooth, een draadloze technologie waarmee twee apparaten op korte afstand met elkaar kunnen communiceren. Normaal wordt bluetooth gebruikt om bijvoorbeeld een printer draadloos te laten communiceren met een pc of een mobieltje met een headset. In de meeste laptops, tablets, mobiele telefoons en PDA’s is de bluetooth functionaliteit ingebouwd waarmee gebruikers automatisch vergelijkbare instrumenten in hun omgeving kunnen lokaliseren.

Bluetooth is een —door Ericsson— ontwikkelde specificatie voor de telecommunicatie-industrie die beschrijft hoe mobiele telefoons, computers en personal digital assistants (PDA’s) met elkaar verbonden kunnen worden door een draadloze verbinding op korte afstand. Dit vereist dat er in elk apparaat een goedkope microchip wordt ingebouwd. BleuTooth In deze chip zit een zender en ontvanger die werkt op een zeer hoge frequentie (2.45 GHz —dezelfde golflengte als magnetronovens gebruiken). Naast het datakanaal zijn er drie audiokanalen beschikbaar. Om te voorkomen dat er botsingen ontstaan tussen gelijkwaardige apparaten heeft elk apparaat een uniek 48-bits adres van de IEEE 802 standaard. Het maximale bereik is 10 meter. De gegevens worden uitgewisseld met een snelheid van 1 à 2 megabit per seconde.

Hoewel de draadloze Bluetooth technologie niet verder dan 10 meter rijkt, is het wel mogelijk om over grote afstand Bluetooth-apparatuur uit te lezen. Als het vermogen van de zender wordt opgevoerd, kan de 100 meter worden gehaald. Het bedrijf Flexilis toonde aan dat zij met een speciaal sluipschuttersgeweer (BlueSniper Rifle) signalen van apparatuur kon opvangen over een afstand van ruim een kilometer [ZDnet, 15.3.05].

De technologie kreeg zijn ongebruikelijke naam ter ere van Harald Blautand (Blatånd), koning van Denemarken van 940 tot 981. Een van zijn vaardigheden was dat hij mensen met elkaar aan de praat bracht.

Hello, it's me and I am lonely Toothing is een vorm van anonieme seks met vreemden die toevallig in de buurt zijn. De ontmoetingen vinden meestal plaats met toevallige reisgenoten in trein, bus of boot, of met mensen die zich in relatief afgesloten gebieden verkeren, in cafés, conferenties, hotels en dergelijke. Toothers zoeken via hun mobieltje, PDA of laptop contact met elkaar. Zij stellen hun eigen apparaat af op ‘discoverable’ en zetten het knopje ‘new connections’ aan. Als zij andere apparaten in de omgeving ontdekken versturen zij een open uitnodiging. De gebruikelijke begroeting is: “Toothing?’ Het is een anonieme uitnodiging voor een erotische dans met iemand die vlakbij is. Wie de virtuele schoen past, die trekke hem ter plekke aan.

Als de andere partij geïnteresseerd is in deze ‘uitnodiging voor de dans’, worden er berichten uitgewisseld totdat men het eens is over een geschikte locatie om elkaar te ontmoeten — een openbaar toilet, een auto, een paskamer, een lege treincoupé, een parkeerterrein of een park. Wat er daarna gebeurt is aan de toothers. Dat hoeft niet altijd seks te zijn. Voor veel deelnemers ligt de sensatie vooral in de jacht.

Toothers gebruiken niet alleen de bluetooth radiotechnologie om in (semi)openbare gelegenheden met elkaar in contact te komen. Ze maken ook gebruik van het internet en zoeken elkaar op door berichten achter te laten op speciale discussiefora.

Een toother loopt hetzelfde risico dat men bij elk type anonieme ontmoeting loopt. De meeste mensen die aan toothing doen zoeken slechts naar wat plezier. Dit kan echter ook misbruikt worden om mensen naar afgelegen plekken te brengen om hen daar te beroven of seksueel te misbruiken.

De uitvinder van toothing heet Jon of ‘Toothy Toothing’ en woont in een voorstad van Londen. Hij reist dagelijks met de trein naar Londen. Op den duur herkende hij de gezichten van die kleine half-uur gemeenschap, maar hij sprak nooit met hen. In november 2003 ontving hij op de trein een tekstbericht van een apparaat dat zich ‘Angela’ noemde. ’s Avonds bedacht hij hoe hij op zo’n bericht kon reageren en de volgende dag voerde hij zijn plan uit. Diverse berichten werden uitgewisseld en de stemming werd steeds hitsiger. Zo kwam hij er achter wie zij was. Een paar dagen later daagde zij hem uit om elkaar naast de toiletten van het hoofdstation te ontmoeten. “We ontmoetten elkaar, we neukten en toothing was geboren" [Wired, 22.3.04].

Een fraaie stunt
‘Toothy Toothing’ is een pseudoniem van de Engelse gamejournalist Ste Curran die samen met Simon Byron de mogelijkheden van toothing ontdekte. Ste Curran heeft later toegegeven dat het slechts een stunt was. “Het enige dat we deden was het registreren van een forum en het vullen met fictieve berichten door fictieve toothers. Een week later hadden we iets wat op een levendige UK toothing gemeenschap leek met mensen er allemaal eens tegen aan wilden” [Triforce, 4.4.05]. En iedereen trapte erin: van Wired, Slashdot en Reuters tot aan de BBC. Alleen Andrew Brown uitte in The Guardian [2.4.05] bedenkingen bij het toothing verhaal.

Curran had zich laten inspireren door de onthulling van de Britse tabloid The Sun dat voetballer Stan Collymore deed aan ‘dogging’. Door dit artikel werd opeens op brede schaal over ‘dogging’ gesproken. “We waren benieuwd of we een eigen buzzwoord konden creëren” [Curran in zijn weblog, 4.4.05]. Het bijzondere aan deze zwendel is dat iets dat als een leugen en fictie begon, eindigde als een nieuwe experimentele praktijk. Toothing was voor een korte tijd een mythe. Nu is dat niet meer het geval.

De redactie van Wired gaf een verklaring uit waarin ze erkende dat ze bij de neus genomen waren door een grappenmaker [Wired, 4.5.05]. Maar de BBC, die haar verhaal over toothing opsierde met een welwillende verklaring van een academisch psycholoog, vond het niet nodig om haar bericht te rectificeren.

Toothing begon dus als een grap die bedoeld was om te laten zien hoe journalisten graag geloven dat iets waar is zonder de feiten te controleren. Maar al snel begonnen mensen te experimenteren met de bluetooth functie en ontstonden er speciale dating diensten.

De toothers verzamelden zich in losse gemeenschappen, waarvan de meerderheid uit mannen bestond. In deze gemeenschappen bespraken de leden de etiquette van toothing en wat de beste plekken zijn om een toothing partner te ontmoeten. Er ontstonden commerciële sites die tegen betaling toegang boden tot discussiefora of koppeldiensten. De echte toothers wisten echter dat dit niet nodig is. Wie aan zijn mobiele telefoonnummer aan deze ‘zakenlieden’ toevertrouwd vraagt om moeilijkheden.

De kunst was om uit te vinden wat het geslacht en de seksuele oriëntatie zijn van de potentiële toothing partner. Dit gebeurde onder andere door de naam die de eigenaar aan zijn apparaat heeft gegeven. Veel toothers gaven hun apparaat een naam die op een of andere manier hun geslacht en seksuele voorkeur verraadt, maar daarvan kan men nooit zeker zijn. Een belangrijk deel van de charme van het spel lag in het achterhalen waar een bericht vandaan komt: wie heeft er in je direct omgeving een toothing verzoek verzonden? Omdat bluetooth alleen op de korte afstand werkt, is die persoon altijd vlak in de buurt. De kans voor een buitenissige flitsseks ligt hooguit om de hoek, achter een schutting of boom, of aan de andere kant van het terras. Alleen die wetenschap stimuleerde het aloude spel, maar dan met behulp van nieuwe technologische middelen. Het leek een revolte tegen de dominante seksuele normen. Voorstanders van de ‘seksuele liberalisatie’ grijpen internet en mobiele technologieën aan om de grenzen van bestaande seksuele normen op te rekken en te experimenteren met nieuwe vormen van seksueel vermaak.

De bluetooth-technologie werd niet alleen gebruikt om anonieme seks met vreemden te faciliteren, maar kan uiteraard ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Activisten in de Verenigde Staten ontdekten dat bluetooth ook gebruikt kan worden voor politieke doeleinden. Het meest uitgesproken voorbeeld daarvan is de Bluetooth Users Againgst Bush. Zij proberen hiermee momenten van ad-hoc solidariteit te creëren voor mensen die zich tegen het beleid van George W. Bush verzetten. Het was een subtiele manier om solidair te zijn met de anti-Bush beweging en mensen in je directe omgeving te ontdekken die er hetzelfde over denken.

Toothing doe je zo...
Voor de huidige generatie mobiele telefoons werkt de Bluetooth-functie als volgt: Verstuur je eerste mobiele telefoon tooth
 1. Activeer de Bluetooth functie van je gsm.
 2. Ga naar het contact gedeelte van je gsm.
 3. Creëer een nieuw contact in je telefoonboek.
 4. Voer bij de naam een tekst in waarvan je wilt dat de ontvanger die ziet. De meeste toothers gebruiken hierbij: "Toothing?". Als je de conversatie makkelijker wilt laten verlopen kun je je mobiele telefoonnummer toevoegen, zodat er direct een sms naar je gestuurd kan worden.
 5. Om een tooth-bericht te versturen selecteer je het contact dat je aan je telefoonboek hebt toegevoegd, en selecteer dan 'Opties'. Selecteer 'kaartje zenden' en dan 'Via Bluetooth".
 6. Je gsm zoekt nu de omgeving af naar beschikbare bluetooth-apparaten. Als je een lijst zien, selecteer dan de meest opwindend klinkende en druk op 'verstuur'. Het proces is volledig anoniem.
 7. Wacht op een antwoord, en ga dan verder. Als je je gsm-nummer hebt meegestuurd, zijn anderen in staat om een sms terug te sturen. Als je dat niet hebt gedaan, zorg er dan voor dat je de naam van je apparaat hebt opgegeven zodat zij iets terug kunnen sturen.
 8. Zorg ervoor dat de zichtbaarheid van je gsm is afgesteld op "waarneembaar" of "Shown to all" zodat andere toothers je kunnen vinden.
 9. Toothing met een PDA is veel eenvoudiger. Je moet een programma hebben dat ‘BlueChat’ of zoiets heet waardoor je veel makkelijker contact kunt leggen en chatten.
Nokia bracht in 2005 een nieuwe applicatie op de markt waarmee het veel makkelijker wordt om Bluetooth-contacten te leggen. De Bluetooth Sensor is een gratis toepassing waarmee men zich via Bluetooth in de etalage kan zetten. De Sensor is een programma dat via Bluetooth een uitgebreid visitekaartje beschikbaar stelt. Dat visitiekaartje bevat 5 pagina’s. Op het eerste blad bevat de naam van de eigenaar en een foto. De tweede en derde pagina bevatten persoonlijke informatie. De vierde bevat eventueel gedeelde media (muziek, foto’s, videos). De laatste pagina is een gastenboek dat anderen kunnen invullen.

Via de scanfunctie krijgt men een overzicht van andere Bleutooth-gebruikers die zich in de omgeving bevinden. Wanneer daar toestellen bijzitten waarop Sensor draait, krijgt men een foto van de persoon in kwestie te zien. Middels een block list kan men contact met ongewenste personen voorkomen. Wie helemaal geen contact zoekt zet de Sensor eenvoudig uit.

Index Referenties

 1. 10Meters.com

 2. Allen, Ed / Allen, Dana [2001]
  Considering Swinging

 3. BBC [2003]
  Get your kicks on route 66
  Rapportage over exhibitionisten en voyeurs in een rustig hoekje van het Engelse Gloucester.

 4. Beginner's Guide to Toothing

 5. bluejackQ

 6. Bluetooth
  De officiële bluetooth website.

 7. bluetooth.pagina.nl

 8. Bluetooth Users Againgst Bush

 9. Byrne, Richard [2003] - Harper Adams University College (Engeland)
  Setting the Boundaries - tackling Public Sex Environments in Country Parks

 10. Campbell, Timothy [2004]
  Internet Trolls
  Een internet trol is een persoon die er behagen in schept op het internet om ruzie te maken. Hij —het is meestal een hij— probeert onenigheid te zaaien en mensen te beledigen. Met trollen valt niet te praten of te onderhandelen. Trollen voelen zich niet gebonden door regels van beleefheid of sociale verantwoordelijkheid.

 11. Dogging After Dark
  Betaalsite voor liefhebbers van plezier in de buitenlucht en stoeipartijen in en om auto's.

 12. Dogging Central

 13. Dogging in the UK
  Discrete dogging plaatsen in Engeland, Schotland and Wales.

 14. Fithian, Rachel e.a. [2004]
  The design and evaluation of a mobile location-aware handheld event planner
  In: Personal and Ubitquitous Computing. 8(2): 117-25.
  Ontwerp en beoordeling van een geïntegreerde plaatsbewuste bijeenkomstplanner ingebouwd in een PDA.

 15. Gould, Sue [2003]
  Happy Swinging

 16. Gould, Terry [2000]
  The Lifestyle: A Look at the Erotic Rites of Swingers

 17. Happy Hedonist
  Een club voor voyeurs, exhibitionisten en swingers.

 18. Jabberwocky
  Een bluethooth toepassing van het Urban Atmospheres project om in een stedelijke omgeving bekende vreemden in kaart te brengen. Jabberwocky brengt mensen die je wel regelmatig tegenkomt maar waarmee je nooit contact hebt in kaart door bleutooth-id’s van alle passanten te verzamelen. Via een plattegrond op je mobiel kun je aan de kleur zien of je iemand al ‘kent’. Het is ontwikkeld om stedelijke gemeenschapsbanden te versterken en gevoel van vertrouwdheid en spel in (semi)publieke plaatsen in de stad. In een grote boze stad kan het een geruststellen idee zijn dat je onder ‘bekenden’ bent. Maar de technologie kan ook worden gebruikt om een restaurant uit te kiezen waar je juist geen bekenden tegenkomt. Via een jabberwocky-scan kun je zien of dat werkelijk zo is.

 19. Johnson, Kelly Dedel [2005]
  The Problem of Illicit Sexual Activity in Public Places
  Center for Problem-Oriented Policing, Guide No. 33.

 20. Kahney, Leander [2004]
  Dogging Craze Has Brits in Heat
  In: Wired, 19 maart 2004.

 21. Lambert, Olly
  Hypersex
  De Engelse filmmaker Lambert ging met een groep voyeurs op pad voor zijn BBC film.

 22. Locative Net

 23. Melanies UK Swingers
  Dogging Advice
  Een welgemeend advies voor mensen die aan partnerruil of groepsseks doen.

 24. North American Swing Club Association [NASCA]
  Organiseert uitwisselingen tussen leden, conventies en groepsvacanties.

 25. Nova, Nicolas [2004]
  Locative Media: a literature review
  Overzicht van locatieve mediaprojecten waarin het begrip plaatsbewust (location awareness) wordt uitgewerkt. Locatieve media zijn media die informatie geven over de fysieke locatie en over andere contekstuele signalen.

 26. Paulos, Eric / Goodman, Elizabeth [2004]
  Familiar Stranger Project: Anxiety, Comfort, and Play in Public Places Een onderzoek naar de relaties met ‘bekende vreemden’: individuen die we regelmatig tegen komen maar waarmee we niet direct interacteren. Het is een poging om het experiment van de psycholoog Stanley Milgram uit 1972 te herhalen. Volgens Milgram is de relatie die we met deze bekende vreemden hebben een werkelijke relatie is waarin beide partijen overeenkomen elkaar te negeren, zonder dat dit tot vijandigheid leidt. Het doel van het onderzoek is om te ontdekken hoe vertrouwdheid (‘familiarity’) onze perceptie van plaats beïnvloedt en daarmee de participatie in een typische stedelijke openbare ruimte.

 27. Rheingold, Howard [2002]
  Smart Mobs: The Next Social Revolution
  De volgende maatschappelijke revolutie transformeert de manier waarop mensen elkaar ontmoeten, met elkaar samenwerken, goederen en diensten kopen en verkopen, regeren en creëren. Deze revolutie wordt aangedreven door de convergentie tussen mobiele communicatie en genetwerkte computers. De omwenteling heeft grote gevolgen voor de manier waarop groepen zichzelf organiseren en collectieve acties coördineren.

 28. Roberts, Mark [2003]
  Related To Bigotry: The Repression of Swingers in Early 21st Century Britain

 29. Swingers Board
  Informatie over de swingende leefstijl.

 30. SwingingHeaven: Dogging

 31. theunofficialbluetoothweblog

 32. Togatoga Toothing Community Italia (TTCI)
  Platvorm van de Italiaanse toothers.

 33. Terdiman, Daniel [2004]
  Brits Going at It Tooth and Nail
  In: Wired, 22 maart 2004.

 34. theunofficialbleutoothweblog

 35. Thomas, Patti [1997]
  Recreational Sex: An Insider's Guide to the Swinging Lifestyle

 36. Toothing Central

 37. Toothing Blog

 38. Wikipedia: Toothing

Index


Home Onderwerpen Zoek Over ons Doneer Contact

14 April, 2014
Eerst gepubliceerd: April, 2004