Aboe Qatadaah op tawheedwaljihad@groups.msn.com

 

Salam,

Ik heb een vraagje waar ik lange tijd mee zit, moet degene die de Profeet (vzmh) uitscheldt gedood worden zoals Hirsi Ali en Theo van Gogh of andere "Moslims"??

Ik wil graag antwoord en natuurlijk met bewijzen

Zuster het is verplicht om degene die de Profeet (sallalahu `aleihi wasalam) uitscheldt te doden of hij nou Moslim of een Kaafir is. En Hirsi Ali en Theo van Gogh , deze zwijnen die de profeet (salallahu `aleihi wasalam) hebben uitgescholden hun straf is de dood en hun dag komt nog met de wil van Allah...!

En nu het volgende komt uit het boek: As-Sarim Al-Masloel `laa Shatmie Ar-rasoel van Shaykh-ul Islaam Ibn Tayymiyah (rahimahullah) ,Uitgeverij:  Dar Al-Kitaab Al-`Ilmiyya, Beiroet :

Het is verplicht om degene die de Profeet (Salallahu alaihie wa Sallam) uitscheld, Moslim of Kaafir, te doden.

Dit is de Madhab waar de geleerden in het algemeen over eens zijn. Ibn alMondir heeft gezegd: "De geleerden zijn het erover in het algemeen eens dat de straf van het uitschelden van de Profeet (Salallahu alaihie wa Sallam) de dood is. Van die geleerden zijn: Malik Ibn Anas, Layth Ibn Sa3d, Ahmad Ibn Hanbal, Ishak Ibn Rawajh en dat is de Madhab van Ashafi3i."

Ahmad Ibn Hanbal heeft daar meerdere malen opgewezen. Ahmad heeft gezegd: "Ik heb Abu Abdillaah horen zeggen: "Ieder die de Profeet (Sallalahu alaihie wa Sallam) uitscheld of kleineert, Moslim zijnde of Kaafir, zijn straf is de dood en de persoon krijgt geen gelegenheid om berouw te tonen. Ik (Ahmad Ibn Hanbal) heb ook Abu Abdillaah horen zeggen: "Ieder persoon die een verdrag verbreekt (dhimmie) en zoiets begaat: zijn straf is de dood. Want zij hebben hiervoor geen veiligheidsgarantie en verdrag gekregen.""  

Zo heeft Abu Safra gezegd: "Ik heb Abu Abdillaah gevraagd over een persoon van de mensen van het verdrag, die de Profeet (Salallahu alaihie wa Sallam) heeft uitgescholden: Wat te doen met deze persoon?" Hij zei: "Als er bewijs is is zijn straf de dood of deze persoon een Moslim of Kaafir is.""   (Beiden overgeleverd door al Gallaal)

In een overlevering van Abdullaah en Abi Talib, die werden gevraagd over het uitschelden van de Profeet (Sallalahu alaihie wa Sallam). Hij zei: "Zijn straf is de dood." Er werd hem gevraagd zijn er overleveringen van de Profeet (Salallahu alaihie wa Sallam)? Hij zei: "Ja, de hadith van de blinde man die de vrouw dood maakte en zei: "Ik hoorde haar de Profeet (Salallahu alaihie wa Sallam) uitschelden." En de hadith van Hisseen dat Ibn Umar zei: "Wie de Profeet (Salallahu alaihie wa Sallam) uitscheld, zijn straf is de dood.""

------------------------

Beste zuster, InshaAllaah zal dit duidelijk zijn en wat de standpunt is van de Islaam betreft degene die onze geliefde Profeet (sallalahu `aleihi wasalam) uitscheldt.

Moge Allah afrekenen met de vijanden van de Islaam....Ameen.

Aboe Qataadah