Home Onderwerpen Zoek Over ons Doneer Contact

Kwetterend door het leven

— De magie van 140 tekens —

dr. Albert Benschop
Universiteit van Amsterdam

Wat doe je? —Wat gebeurt er?
Geschiedenis
Gebruik en gebruikers
Het meten van invloed
    Methodiek: de kunst van het meten
    Meetinstrumenten

Functies van twitteren
    Sociaal contact | Nieuws | Politiek | Werk | Wetenschap | Onderwijs | Cultuur | Sport | Egotrippen
De kunst van het twitteren
Zelfregulatie van Twitter
Censuur op Twitter
Nomadische gedachten
    Een revolutionair experiment
    Convergentie van sociale software
    Kritische massa
Referenties
Verwante teksten
Index Iran: Anatomie van een twitterende rebellie
Index Uitwaaierende vriendenkringen
Index Peer-to-peer: Netwerken van onbekende vrienden
Index Zichzelf organiserende netwerken
Index Virtuele gemeenschappen

Wat doe je? - Wat gebeurt er?

Twitter is een virtueel sociaal netwerk dat door miljoenen mensen over de hele wereld wordt gebruikt via computers en mobiele telefoonsom contact te onderhouden met hun vrienden, familieleden, collega’s en bekenden.

Twitter stelt gebruikers in staat om korte tekstberichten (tot maximaal 140 tekens) te publiceren die door elke andere gebruiker kan worden gelezen. Gebruikers kunnen mensen waarin zij geïnteresseerd zijn volgen, waardoor zij op de hoogte worden gesteld wanneer die persoon een nieuw bericht heeft gepubliceerd.

Iedere twitteraar (‘tweep’) kan op elk moment van de dag vertellen waar hij/zij mee bezig is of van plan is te doen. Door aan te kondigen waar men op dat moment is (of juist niet), schept men voor anderen een virtuele aanwezigheid.

Twitteren is een vorm van synchone (real time) communicatie. Omdat het aantal tekens dat men kan communiceren beperkt is, wordt het ook wel microblogging genoemd.

Twitter werd ontworpen als een mobiele dienst voor ‘persoonlijke status updates’ — een gemakkelijke manier om in contact te blijven met mensen door het versturen en ontvangen van korte, regelmatige antwoorden op de vraag: “Wat doe je?” Maar in de praktijk werd Twitter steeds meer gebruikt om een heel andere vraag te stellen en te beantwoorden: “Wat gebeurt er?”

Door haar open karakter is het interformatienetwerk van Twitter dus langzamerhand heel andere functies gaan vervullen dan het louter bijhouden van wat individuen op dat moment aan het doen zijn. In november 2009 veranderde de makers van Twitter de oude leuze “Wat are you doing?” daarom in een nieuwe leuze: “What’s happening?” [Twitter Blog]. Op Twitter kunnen mensen intekenen op elke publieke tweet die zij willen volgen.

De kracht van Twitter: zeer eenvoudig; cross-mediaal, goedkoper dan SMS: gratis.

Index Geschiedenis

Begonnen als project binnen Odeo, een site van het webbedrijf Obvious. In maart 2006 werd de internetdienst voor het eerst beschikbaar. Het projectteam dat twitteren ontwikkelde won in 2007 de South by Southwest Web Award in de categorie “blog”. In mei 2007 werd Odeo verkocht aan Twitter.

Index Gebruik en gebruikers (tweeps)

Gebruikers
In oktober 2009 telde Twitter 58 miljoen gebruikers. Eind 2011 waren het er al meer dan 380 miljoen. Eind februari 2012 wordt verwacht dat de teller op 500 miljoen zal staan.

Nederlanders zijn de meest actieve twitteraars in de wereld. Dit blijkt uit een analyse van 383 miljoen Twitteraccount die voor 1 januari 2012 zijn aangemaakt [Semiocast]. Nederland telde eind 2011 5,2 miljoen geregistreerde accounts. 33% van de Nederlandse twitteraars verstuurde tussen 1 september en 30 novembber 2011 minstens éé openbare twet. Met die 33% is ons land koploper (het wereldwijde gemiddelde is 27%).

“Je bent maar één tweet verwijderd van bekende mensen die je via mail en telefoon nooit had bereikt” [Jessica de Kok, in: De Volkskrant, 15.6.09].

Mensen met meer dan 1 miljoen volgers behoren tot de top 0.00003% meest gevolgde van Twitter. Lady GaGa leidt de dans met meer dan 18 miljoen volgers. Zij wordt op de voet gevolgd door Justin Bieber, met bijna 17 miljoen volgers. Daar staat tegenover dat 80% van de twitteraars minder dan 10 volgers heeft.

Gebruik
Een typische gebruiker van twitter draagt zelden iets bij. De meeste gebruikers plaatsen slechts een bericht. De helft van de twitteraars plaatst minder dan een keer in 74 dagen een bericht. De meest actieve 10% van de twitteraars zijn verantwoordelijk voor 90% van alle tweets (in andere sociale netwerken zoals Facebook is dat slechts 30%). Een op de vijf mensen die op de dienst zijn ingeschreven heeft nooit iets gepost.

Het communicatiepatroon van Twitter is veel sterker geconcenteerd dan op andere sociale netwerken. Op netwerken zoals Facebook is de meest actieve 10% van de gebruikers verantwoordelijk voor ongeveer 30% van alle bijdragen. Twitter is wat dit betreft het best te vergelijken met Wikipedia, waar de top 15% van de meest actieve redacteuren verantwoordelijk is voor 90% van de bijdragen. Twitter vertoont dus meer het karakter van een-richtingsverkeer. Het is eerder een een-op-velen publicatiedienst dan een communicatienetwerk van gelijken.

De overgrote meerderheid van de twitteraars wordt gevolgd door of volgt ten minste een andere gebruiker. Hoewel mannen en vrouwen een gelijk aantal andere twitteraars volgen, hebben mannen ongeveer 15% meer volgers dan vrouwen [Heil/Piskorski 2009]. Vrouwen worden kennelijk minder door volgers geïnspireerd dan mannen. Dit is opmerkeling omdat vrouwen licht in de meerderheid zijn op twitter (55%).

Index Het meten van reputatie

Methodiek: de kunst van het meten
Er zijn verschillende manieren en technieken waarmee gemeten kan worden in hoeverre de activiteiten van een gebruiker doorklinken in de twittersfeer. Al het verkeer op twitter kan relatief gemakkelijk in cijfers worden aangeduid: hoeveel tweets verstuurd je? hoeveel retweets of @replies krijg je? hoeveel volgers heb je? en hoeveel andere mensen volg jij? Alles kan in harde statistieken worden uitgedrukt. Maar met statistieken kun je liegen. Wat zegt het als iemand een zeer groot aantal volgers heeft? Volgers worden immers op grote schaal gekocht en commercieel verhandeld. Statistieken over het aantal volgers weerspiegelen daarom ook —en in sommige gevallen zelfs primair— de mate waarin gebruikers in staat en bereid zijn om voor hun aandacht te betalen.

Bij het meten van de invloed of reputatie binnen de twittersfeer zouden meerdere factoren gecombineerd moeten worden. De belangrijkste daarvan zijn:

 1. Lijsten
  Sommige tweeps volgen je misschien niet in persoon, maar volgen wel een lijst waar je in staat. Deze Twitterlistst zijn van belang voor je zichtbaarheid. Tweeps gebruiken de lijsten om andere tweeps die ze volgen te categoriseren. Het geeft informatie over de onderwerpen waarover wordt getweet. Twitterlijsten indiceren de topical influence, welke wordt meegenomen bij het meten van je allround invloed.

 2. Retweets
  Retweets indiceren de waarde van je boodschappen. Een retweet betekent dat de informatie zo waardevol gevonden wordt, dat men het ook wil delen met het eigen netwerk.

 3. @replies
  Het aantal @replies staat voor het aantal tweeps dat men je willen praten. Het is een indicatie voor je bereidheid tot interactie.

 4. Followers ten opzichte van following
  Mensen die veel andere tweeps volgen maar zelf weinig volgers hebben, hebben relatief weinig invloed resp. een lage reputatie.

 5. Tweet volume

 6. Favourites
  Wanneer je berichten door anderen tot Favorite aangemerkt dan betekent dit dat je boodschap op prijs wordt gesteld. Dit is een indicatie van reputatie/invloed.

 7. Kwaliteit van connecties
  De kwaliteit van connecties is de belangrijkste indicator van reputatie/invloed. Maar dit is tevens de indicator die het moeilijkst te meten is.

 8. #FollowFriday
  Hoe vaak wordt je naam genoemd door andere tweeps die je aanbevelen bij hun volgers. Tweeps met veel aanbevelingen indiceren tweeps met meer invloed.

Meetinstrumenten
De reputatie van tweeps kan gemeten worden met instrumenten.
Instrumenten in vormen en maten
 • FollowFriday
 • Klout
 • PeerIndex
  PeerIndex is opgebouwd rond drie elementen: activiteit, publiek (aantal volgers) en gezag. PeerIndex geeft in een getal aan hoe groot jouw sociale kapitaal is. De topic fingerprint geeft inzicht in de onderwerpen waarover je op twitter praat. Topic resonance geeft aan of anderen jouw tweets ook waardevol vingen.
 • Retweetrank
 • TweetEffect
 • Tweetmetrics
 • TweetReach
  Iedereen weet hoeveel volgers hij of zij op twitter heeft. Maar wanneer die jouw berichten retweeten, weet je niet hoeveel mensen daarmee worden bereikt. Met TweetReach wordt dit secundaire effect van je tweets in kaart gebracht. Het laat ook zien welke tweets de meeste aandacht trokken. Hoewel het gebruik vna Tweetreach gratis is, moet je $20 betalen als je een volledig rapport wilt inzien.
 • Tweetstats
 • Twinfluence
 • Twitalyzer
 • TwitterCounter
 • Twitter Grader

Index Functies van twitteren

Twitteren is voor velen een min of meer normaal onderdeel geworden van hun dagelijkse activiteiten. Het communicatiemiddel Twitter wordt gebruikt voor de meest uiteenlopende doeleinden en vervuld daarom voor haar gebruikers ook de meest diverse functies.

 1. Contact
  Contact onderhouden met vrienden, kennissen en familie.[privéleven]. Twitter is een instrument voor sociaal netwerken waarmee contacten gelegd kunnen worden en conversaties kunnen worden gemedieerd.

 2. Nieuws
  Een supersnelle en efficiënte manier om te volgen wat er gebeurt. Twitter is een krachtig middel om te rapporteren over actuele gebeurtenissen en bijzondere processen.

 3. Politiek
  Twitter is een manier om mensen te organiseren. Iran: Anatomie van een Twitterende Rebellie

 4. Werk
  Een groot deel van de tweets heeft een wervend of attenderend karakter. Er worden producten en diensten, evenementen en evangelies aan de man gebracht.
   The Voice Vodafone
   The Voice of Holland is een zangwedstrijd op televisie. Maar het is ook en vooral een commerciële onderneming van formaat. Het is een programma dat miljoenen kijkers trekt die kunnen stemmen via sms, telefoon en internet op hun favoriete zangers en zangeressen kunnen stemmen. Onderdeel van de commerciële publiciteit is het gebruik van Twitter.

   In de marketingcampagne speelt Vodafone speelt een belangrijke rol. Middels het bedrijf Omnicom Media Group in Amstelveen werd een verfijnde gedragscampagne ontwikkeld [Volkskrant 20.01.12].

  • Het op de hoogte houden van je collega’s.
  • Kennisdelen met collega’s. Je zit met een vraag verwacht dat een van je collega’s het antwoord weet.
  • Urgente alertservice: verspreiden van urgente bedrijfsalerts en nieuwtjes.
  • Voorlichting en verkoop aan (potentiële) klanten: aanbiedingen van productnieuwtjes aan volgens klanten.
  • Gemeenschapsvorming: klanten kunnen elkaars productervaringen uitwisselen.
  • Branding: campagnes.
   Steeds meer bedrijven maken gebruik van de mogelijkheden van sociale media om hun product in de markt te positioneren. Door via deze communicatiekanalen te interacteren met hun actuele en potentiële clientèle proberen zij de buzz rond hun producten en diensten te stimuleren. Zij verspreiden de positieve boodschap en reageren op negatieve uitingen.

   Bedrijven opereren in een omgeving waarin gebruikers van sociale media gemiddeld 90 keer per week met hun online connecties praten over hun merken. Die alledaagse gesprekken gaan niet zelden over mankementen van aangeschafte producten en onvrede over geleverde diensten. De eigenaardigheid van sociale media is dat zij ontevreden consumenten in staat stellen om hun kritiek publiekelijk naar voren te brengen. Wanneer dat het geval is moeten ondernemingen snel en adekwaat regeageren als zij de controle over de situatie niet willen verliezen.

   Twitter kan gebruikt worden om klanten aan het merk of bedrijf te binden en om meer bekendheid te krijgen. Maar het kan een bedrijf ook veel schade berokkenen. Veel bedrijven waren niet voorbereid op een crisis die via sociale media ontstaat. Veel bedrijven verboden het eigen personeel om gebruik te maken van sociale media als Twitter en Facebook tijdens het werk. Zij vreesden dat de reputatie van hun bedrijf in gevaar komt door het gebruik van online sociale netwerken. In Nederland was deze koudwatervrees iets minder dan in andere landen. Volgens een onderzoek van Intermediair had in 2010 slechts 5% van de Nederlandse ondernemingen de toegang tot twitter.com (en GeenStijl) via het bedrijfsnetwerk geblokkeerd.

   1. Carglass
    Het twitterblog blog-magazine.nl wilde aantonen hoe makkelijk twitteraars te manipuleren zijn. Zij creërerden een twitteraccount dat van Carglass leek te zijn (@NL-carglass) en plaatsten op 10 augustus 2010 het bericht dat Carglass gerechtelijke stappen zou ondernemen tegen iedereen die de term ’carglasszuigt’ gebruikte. Het bericht werd via Twitter snel verspreid en de zoekterm ‘carglasszuigt’ werd als snel een van de meest besproken onderwerpen. Carglass zelf was volkomen verrast door de plotselinge aandacht op Twitter. Zij concludeerde dat het misschien toch verstandiger was om zich toch wat pro-actiever met Twitter bezig te houden (en heeft sindsdien haar eigen account).

    De grap werd vrij snel ontmaskerd — ook Twitter beschikt over een relatief groot zelfreinigend vermogen. Maar toch zorgde deze affaire voor een barst in het imago van Carglass.

   2. T-Mobile
    De bekende caberetier Youp van ’t Hek uitte via Twitter zijn ergernis over het telecombedrijf T-Mobile nadat zijn zoon maandenlang van het kastje naar de muur was gestuurd. Daarop volgde een lawine van gelijksoortige klachten. In een persverklaring liet T-Mobile weten dat deze klachten van Youp terecht waren en dat zij daarvoor hun excuses aanboden. Volgens Youp was dit het bewijs dat hij een voorkeursbehandeling kreeg.

   3. Hema
    Positief voorbeeld van Hema (@leuk_van_hema). Daar wordt actief en snel gereageerd op uiteenlopende vragen van consumenten.

  • Dienstverlening: klanten met alerts op de hoogte houden over hun afgenomen product of dienst.

 5. Wetenschap
  Kan gebruikt worden als een collectief kanaal over wat een groep mensen doet; ontdekken van nieuwe informatie (door tips en suggesties).

  In januari 2012 stelde de Canadese onderzoeker Gunther Eysenbach voor om voortaan ook een ‘twimpact-score’ van wetenschappers te gaan bijhouden. Dat is het aantal keren dat een onderzoeksartikel van de betreffende wetenschapper wordt genoemd op twitter. Uit een analyse van vierduizend tweets bleek dat een bericht dat veel rondgaat op twitter een elf maal zo hoge kans heeft om veel door andere wetenschappers te worden aangehaald in vervolgonderzoek. Daarom pleit Eysenbach voor een nieuwe manier van meten. Op basis van een twindex van tweetaties kan de ‘twimpact-score’ van een onderzoek worden vastgesteld.

  Probleem: veel tweets worden niet door geïnteresseerde mensen, maar door softwarerobots verstuurd,

  Kunnen tweets als officiële publicaties worden aangemerkt? (zoals Ed Noyons vna het Centre for Science and Technology Studies - CWTS meent) [VK 21.01.12].

 6. Onderwijs

 7. Cultuur
  Twitter wordt niet alleen gebruikt om mensen op te roepen om culturele evenementen te bezoeken of om deze te becommentariëren, maar ook om speciale online evenementen te organiseren.

  Een voorbeeld daarvan is de manier waarop in januari 2012 de dertiende Gedichtendag in werd georganiseerd. Op deze dag werd in Nederland en Vlaanderen niet alleen op straten, in winkels, theaters en musea aandacht besteed aan poëzie. Ook het internet toonde die dag van haar poëtische mogelijkheden. Op Twitter kregen mensen via #gedichtendag de kans om hun poëtische vaardigheden te tonen in de vorm van een gedicht over het thema ‘Stroom’. De meeste deelnemers grepen die kans aan om in dichtvorm commentaar te geven op de actualiteiten. “Lieve regering, stop met de bezuinigingen op cultuur, want die concertkaartjes worden veel te duur!” [Willemien Bouwers]

 8. Sport
  Twitter wordt gebruikt om sportieve evenementen te verslaan en te becommentariëren. Zij fungeert daarbij enerzijds als verlengstuk van de sportjournalistiek (informatiefunctie), anderzijds als voortzetting met digitale middelen van de meer of minder gespierde waarderingen van de fans van sportclubs (Ajax! of Ado!), sportteams (het Nederlands voetbal elftal) of individuele sporters Epke (Zonderland!).

  Twitter fungeert tevens als medium waarmee voetbalhooligans elkaar verbaal te lijf gaan. Eind januari 2012 brak een voetbaloorlog op Twitter uit tussen aanhangers van Ajax en Feyenoord.
  Respectloos en onsportief
  Slechts enkele Feyenoordfans nemen afstand van de respectloze provocaties. Peter Rosier, Feyenoorder in hart en nieren, schaamt zich voor de gebruikte hashtag.
  Aanhangers van Feyenoord vielen hun ‘natuurlijke’ tegenstanders aan met gebruik van de hashtag #JodenGaanEraan (en iets minder trendy: #DeKuipIsVerbodenVoorJoden; #NeuzenLopenAltijdWeg). De leuzen die onder deze titel werden gelanceerd waren niet nieuw, maar wel beledigend en provocerend.

   “Feyenoord 1 is groot, Feyenoord is machtig, Ajaciede in de gaskamer, dat is prachtig!!!”

   “Het is koud het is guur, gooi wat jode op het vuur!!!”

  Hun provocaties leken beloond te worden toen de directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI), Ronnie Nafthaniel, hiertegen protest aantekende. De twitterhooligans beschouwden het als een overwinning dat hun onderwerp een trending topic was geworden [DePers 20.01.12].

  Te laag niveau
  Relatief veel twitterende Ajaxfans tekenden protest aan tegen deze vorm vna hooliganisme. “#JodenGaanEraan kunnen wij heel makkelijk beantwoorden met #BommenOpRotterdam. Maar wij verlagen ons liever niet tot dit niveau.”
  De aanhangers van Ajax lieten zich niet onbetuigd en introduceerden de hashtag #BommenOpRotterdam. Ook hun leuzen toonden weinig respect voor de tegenstanders uit de Maasstad.

   “Als de lente komt dan gooien wij ... bommen op Rotterdam.”

   “Rotterdam is kut, Rotterdam is klote, heel Fyenoord bestaat alleen uit poten.”

  Ook zij beschouwen dit als normaal onderdeel van een ‘digitale oorlog’. Gewoon lekker ‘stoer’ doen, is de geperverteerde moraal.

 9. Egotrippen: “ik sta achter mijn eigen mening”
  Twitter is een instrument voor het behartigen van persoonlijke ijdelheidsbelangen (personal branding). Het is een middel waarmee mensen zich aan anderen presenteren en zich als merk promoten.
   “Van een merknaam is er maar eentje. Maar de producten van dat merk worden gestanst in grote series. Die zijn met zijn allen enorm uniek. Het wordt dringen op de digitale apenrots waar we ons massaal op de borst roffelen, en de buurman met een geniepige elleboogstoot eraf proberen te duwen. Iedereen waant zich een A-merk, maar intussen staat er allang een meute om aandacht te jengelen op de onooglijke pallets van de Aldi” [Volkskrant 18.01.12 - Aleid Truijens].
  Via Twitter kun je de hele dag laten horen dat je bestaat.

  “Ik sta achter mijn eigen mening en blijf dat ook doen”, zegt PVV-aanhanger Els Michielsen uit Brabant, die in 2009 op haar bovenarm een tatoeage van de PVV-meeuw heeft laten plaatsen. Haar motto is: “Mijn lijf, mijn leven, mijn mening”. Els heeft een vaste overtuiging en wil daar publiekelijk voor uitkomen. En daarom publiceerde zij via Twitter een foto van de PVV-meeuw op haar linkerbovenarm. Els is trots op haar verbondenheid met de PVV. Het feit dat andere twitteraars haar een domme randdebiel vinden die in de perverse retoriek van de PVV gelooft dat raakt haar niet. En zij accepteert dat zij meestal voor gek wordt verklaard [BedraDichtbij, 19.01.12; Algemeen Dagblad, 30.01.12].

  “Beter een meeuw op je arm dan tien in de tweede kamer”, bedacht een slimme criticaster. Maar Els is niet van haar stuk te brengen. Zij vertoont dezelfde standvastigdheid als Mrs. Betty Slocombe in de serie Are you being served: “...and I am unanimous in that...” Ik ben het helemaal met mezelf eens.

  Het is een tattoo die voor een eigen mening staat, van iemand die een partij aanhangt waarvan je geen stemhebbend lid kan zijn en die geen eigen mening toestaat.

Index De kunst van het twitteren

Dom Sagolla, boek over de kunst van het twitteren.

Tweet overload
Pas op voor dat je followers niet teveel tweets ontvangen: ‘tweet overload’. Teveel berichtjes irriteren en leidt tot stoppen van gebruik.

Foutje... bedankt!
Twitteraars versturen regelmatig berichten de wereld in waarvan zij later spijt hebben. Een op de vier mensen post iets op sociale media als Twitter en Facebook waarvan zij achteraf zeggen dat zij dat beter niet hadden kunnen doen.

“Het is belangrijk om te onthouden dat we door face-to-face interacties veel van de sociale vaardigheden leren die nodig zijn om onze weg te vinden in onze complexe sociale wereld. Ons onderzoek heeft aangetoond dat mensen meer geneigd zijn om op social media dingen te zeggen waar ze later spijt van hebben. In deze digitale omgevingen krijgen we niet de feedback zoals bij normaal face-to-face contact. Dat kan dus resulteren in onzorgvuldige of ongepaste tweets, of in het slechtste geval, cyberpesten.” [Robin Dunbar]
Volgens de Britse antropoloog Robin Dunbar van de Universiteit van Oxford is dit een van de eigenaardigheden van online communicatie. Door het ontbreken van de ‘normale’ lokale menselijke interactie zeggen mensen vaker dingen waar ze later spijt van hebben. Een kwart van de Britse volwassenen die hij voor zijn onderzoek ondervroeg, verklaarde dat zij wel iets over iemand op Twitter en Facebook hebben geschreven wat ze nooit tegen zo iemand in het gezicht zouden zeggen. En een vergelijkbaar percentage zegt wel eens materiaal of commentaar te hebben gepubliceerd via sociale media waar ze later spijt vna hadden. Een op de vijf zegt dat ze zelden of nooit controleren wat ze hebben geschreven voordat ze het bericht verzenden. Opvallend is dat mannen daarbij minder voorzichtig zijn dan vrouwen. Minder dan een derde van de mannen controleert eerst berichten, terwijl dat bij vrouwen vier op de tien is. Minder verrassend is dat jongeren meer spijt hadden van iets dat zij op een sociaal medium hadden gepubliceerd dan ouderren. Hoe ouder we worden, des te meer zijn we geneigd om na te denken voordat we spreken [Dunbar 2012].

Het onderzoek van Dunbar laat ook zien dat relatief veel mensen sociale media onbevredigend vinden als een manier om het dagelijkse sociale leven met hun vrienden te beheren. Meer dan de helft van de ondervraagden had het gevoel dat sociale media het overgenomen hadden van face-to-face interacties in het lokale leven.

Index Zelfregulatie van Twitter

De beheerders van Twitter oefenen geen directe controle uit over de publicatie van berichten. Als er een verzoek komt om een bepaalde tweet te verwijderen dan worden de betrokken gebruikers daarvan direct op de hoogte gesteld. Op Twitter verschijnt dan de mededeling dat deze tweet van @gebruikersnaam is achtergehouden in: Land. Of dat deze account op non-actief gesteld is in: Land.

De inhoudelijke spelregels (The Twitter Rules) laten zien hoe de eigenaars en beheerders van Twitter hun verantwoordelijkheden definiëren.

 1. Impersonatie
  Het is op Twitter niet toegestaan om de identiteit van iemand anders te gebruiken op een misleidende, verwarrende of bedriegelijke wijze.

 2. Handelsnaam
  Het is niet geoorloofd om bedrijfsnamen of logo’s te gebruiken om anderen te misleiden.

 3. Privacy
  Het is niet geoorloofd om particuliere en vertrouwelijke informatie van andere personen te posten. Hieronder vallen onder andere nummers van telefoon, creditcards, sociale verzekeringen, nationale identiteit, en van woonadressen. Gebruikers worden erop gewezen dat alles wat je tweet openbaar is en door iedereen gezien kan worden. Als je dat niet wilt moet je je tweet alleen beschikbaar stellen voor goedgekeurde volgers.

  Als je ongewenste berichten krijgt (van stalkers of commerciëe wolven) dan kun je deze gebruiker blokkeren en elke verdere communicatie uitsluiten. Iedere gebruiker heeft het recht en de mogelijkheid om een andere gebruiker te blokkeren.

 4. Geweld en dreigingen
  Je mag op Twitter geen directe specifieke gewelddreigingen tegen anderen plaatsen.

 5. Copyright
  Schending van het copyright zijn op Twitter niet toegestaan.

 6. Onwettig gebruik
  Twitter mag niet worden gebruikt voor onwettige doeleinden of voor het stimuleren van illegale activiteiten. Omdat de wetten per land verschillen werd hier aan toegevoegd dat internationale gebruikers ermee instemmen dat zij zich houden aan “alle lokale wetten met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud.”

  Kinderpornografie wordt op Twitter niet getolereerd. Kinderpornografische beelden of teksten die daarnaar verwijzen worden zondermeer van de site verwijderd en worden doorgegeven aan The National Center for Missing & Exploited Children [MCMEC].

Twitter streeft ernaar om haar gebruikers te beschermen tegen ongewenste reclame (spam) en misbruik. Wie zich daaraan schuldig maakt wordt permanent verbannen. In The Twitter Rules zijn deze regels nauwkeurig omschreven.

Index Censuur op Twitter

Index Nomadische gedachten

Revolutionair sociaal experiment
Twitter is niet zomaar een nieuw instrument voor de constructie van sociale netwerken. Het is een revolutionair sociaal experiment dat is uitgegroeid tot iets dat veel potenter is dan haar oorspronkelijke doelstelling. Twitter is de allergrootste databank van directe (onvertraagde) conversaties. “Twitter heeft de online wereld veranderd. Twitter was de gangmaker bij de transitie naar het realtime web. Twitter was de motor bij het ontstaan van een internet waarop alles en iedereen overal en altijd met elkaar in contact staat” [Erwin Blom]

Een van de eigenaardigheden van Twitter is de mogelijkheid om de tweets direct te vertalen in een voorkeurstaal. De mogelijkheden van het vertalingscentrum zijn weliswaar nu nog beperkt, maar de overwinning op Babylon begint te gloren. De gebruikers zelf spelen daarbij een cruciale rol. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te werken aan de uitbreiding en verfijning van het vertalingssysteem.

Convergentie van interfaces
Convergentie van interfaces:wat wordt dominante interface.

Kritische massa
Het bereiken van een kritische massa is de grootste barrière voor het nut van sociaal netwerken: alleen wanneer er voldoende mensen deelnemen aan het netwerk kunnen mensen elkaar vinden. Het gaat erom het fenomeen van het lege restaurant te vermijden: niemand gaat in een leeg restaurant eten, maar (bijna) altijd in een vol restaurant dat daarnaast ligt, zelfs al is de kwaliteit en dienstverlening daar veel minder. Zonder relatief grote aantallen deelnemers, vind er geen socialisatie plaats. Dat is vooral lastig omdat er tussen de huidige sociale netwerken geen uitwisseling van profielen of berichten mogelijk is.


Index Referenties

 1. Alltop — Top Twitter News

 2. Bangkok Post

 3. Dunbar, Robin [2012]
  Speak Up, Speak Out

 4. Economist, The [2010]
  A world of connections. A special report on social networking

 5. Frankwatching

 6. Heil, Bill / Piskorski, Mikolaj Jan [2009]
  New Twitter Research: Men Follow Men and Nobody Tweets
  In: NBR Blog Network, 1.6.2009.

 7. Huberman, Bernardo A. / Romero, Daniel M. / Wu, Fang [2009]
  Social networks that matter: Twitter under the microscope
  In: First Monday, 14(1).

 8. NRC

 9. SocialKik
  Een commerciëe site waar men tegen betaling Twittervolgers, Facebookfans, Google +1 votes en YouTube Views kan kopen.

 10. Socialspring
  Een Twitter-variant voor intern zakelijk gebriuk. De berichten worden in een gezamenlijke timeline geplaatst. Vergelijkbaar met Yammer.

 11. Semiocast

 12. Terrific

 13. Twentse Courant

 14. TweetDeck
  Een browser voor het synchrone sociale netwerk. Faciliteert connecties met Twitter, Facebook, LinkedIn en MySpace.

 15. Twirus

 16. Twittergids.nl
  Kijk waar bekende en onbekende Nederlanders over twitteren.

 17. Twitterinfo.nl

 18. TwitterMania.nl

 19. Twitter in real life [funny video]

 20. Twopcharts

 21. Volkskrant

 22. Wikipedia: Twitter

Index


Home Onderwerpen Zoek Over ons Doneer Contact

21 September, 2013
Eerst gepubliceerd: Februari, 2010